A WEBOLDAL FELKERESÉSE ÉS/VAGY HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, HOGY FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG A KÖVETKEZŐKET.

Köszöntjük a www.weeklydatinginsider.com weboldalon (amely annak aldoménjeivel, a Tartalommal és a Megjegyzésekkel együtt alkotja magát a „Weboldalt”).

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a következő Felhasználási feltételeket, még a Weboldal használata előtt, hogy tisztában legyen az Spark Networks Services GmbH-val szembeni jogaival és kötelezettségeivel („Spark Networks”, „mi”, „miénk” vagy „minket”). A Weboldal elérésével, vagy használatával Önt úgy tekintik, hogy elfogadta a Felhasználási feltételeket, az Adatvédelmi irányelvvel (a „Feltételek”) együtt. A felhasználó által a Weboldalon az abban az adott időpontban elérhető Felhasználási feltételek az érvényesek, amikor a felhasználó meglátogatja a Weboldalt. Ha a Felhasználási feltételek valamelyik részével nem ért egyet, akkor fejezze be a Weboldal meglátogatását, és hagyja el azt.

1. A Felhasználási feltételek elfogadásának a képessége
A Weboldal csak tizennyolc (18) éves, vagy annál idősebb személyek számára készült. Ha Ön még nem 18 éves, akkor kérjük, hogy ne látogasson el a Weboldalra, valamint ne is használja azt.

2. A Weboldalhoz való hozzáférés
Azon időszakban, amikor ezek a Felhasználási feltételek hatályban vannak, ezúton engedélyezzük Önnek a Weboldal látogatását, és használatát, feltéve, hogy Ön betartja ezeket a Felhasználási feltételeket, és az alkalmazandó törvényeket. Az Spark Networks fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, vagy megszüntesse a Weboldal bármely szolgáltatását vagy alkotóelemét.

3. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
a. A szellemi tulajdonhoz fűződő összes jog, beleértve a szerzői jogot, a szabadalmakat, a védjegyeket, a szolgáltatási védjegyeket, a kereskedelmi neveket és/vagy tervezeteket (beleértve a „jelleget és a formát”, valamint egyéb nem vizuális, illetve nem szó szerinti elemeket is) (legyenek azok regisztráltak, vagy nem regisztráltak), valamint az ezekhez kapcsolódókat:
i. A Weboldal;
ii. A Weboldalon lévő 3.d pontban foglaltak; valamint
iii. A Weboldaldalon található tartalom, szöveg és grafika, szoftver, fényképek, videók, zenék, hanganyagok, azok kiválasztása és rendszerezése, az összes szoftverösszeállítás, az alapul szolgáló forráskód, és szoftver (beleértve az appleteket és a szkripteket is) az Spark Networks tulajdonát képezi, vagy azok licenszének az engedélyese. Ön semmilyen jogot nem szerezhet, illetve azt nem kísérelheti meg az ilyen szellemi tulajdonjogokat illetően. Minden jog fenntartva.

b. A 3.a. pontban felsorolt anyagok egyike sem reprodukálható, terjeszthető, másolható, nem osztható szét, nem publikálható újra, nem tölthető le, nem jeleníthető meg, nem nyomtatható ki, illetve semmilyen formában, valamint semmilyen módon sem továbbítható, értékesíthető, nem adható bérbe, nem bocsátható ki rá allicensz, nem használható származtatott művek elkészítéséhez, illetve semmilyen más módon sem használható fel az Spark Networks előzetes írásos engedélye nélkül. Viszont a Weboldal tartalma a számítógép képernyőjén (beleértve bármilyen tabletet, vagy okos telefon készüléket) visszaállítható, és megjeleníthető, az ilyen tartalom elektronikus formában is tárolható lemezen (de nem tárolható semmilyen kiszolgálón, vagy hálózathoz csatlakoztatott más tároló eszközön), emellett az ilyen tartalmak egy példányát kinyomtathatja a saját, személyes, nem kereskedelmi célú használatára, feltéve, hogy az összes, és valamennyi szerzői jogot és védjegyet érintetlenül tiszteletben tartja. Az Spark Networks előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen más módon sem reprodukálhatja, módosíthatja, másolhatja, terjesztheti, vagy használhatja fel kereskedelmi célokra a Weboldalon található anyagokat és tartalmat.

c. Az Spark Networks névhez kapcsolódó összes jog, valamint engedély (beleértve az ügyfélkört, valamint adott esetben a védjegyeket) az Spark Networks tulajdonában van, vagy azokra vonatkozóan engedéllyel rendelkezik. A Weboldalon említett más termékek, és cégnevek harmadik felek védjegyei, vagy bejegyzett védjegyei.

d. A Weboldal használatával elért tartalom, jogosultság, tulajdonjogok és szellemi tulajdonjogok az érintett tartalom tulajdonosának, vagy szolgáltatójának a tulajdonát képezik, és szerzői jogi, vagy egyéb más jogszabályok védelme alatt állhatnak. A 3.b. pontban leírt korlátozott jogokra figyelemmel, ez a Megállapodás nem biztosítja az Ön számára ilyen tartalmak tulajdonjogát.

4. Korlátozások
Tilos:
a. a Weboldalhoz csatlakoztatott kiszolgálókat és hálózatokat leválasztani;
b. automatizált rendszert (beleértve korlátozás nélkül a „robotokat” és „webbejárókat”) használni, vagy elindítani a Weboldalhoz való hozzáféréskor; és/vagy
c. megkerülni, letiltani, vagy bármilyen más módon zavarni a Weboldal biztonságával kapcsolatos funkciókat, vagy tulajdonságokat, oly módon, hogy azzal megakadályozzák, vagy korlátozzák bármely Tartalom használatát, vagy másolását, vagy amelyek a Weboldal használatát korlátozzák.

5. Hivatkozások; Harmadik fél forrásai és tartalma.
A Weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalaira, és azok szolgáltatásaira mutató hivatkozásokat, amelyek nem az Spark Networks tulajdonában állnak, vagy amelyeket nem az Spark Networks ellenőriz. Az Spark Networksnak nincs ellenőrzési jogosultsága, nem fogad el, és nem vállal felelősséget más oldal tartalmáért, termékeiért, és szolgáltatásaiért, továbbá semminemű felelősséget sem vállal azon veszteségekért, vagy károkért, amelyek azoknak az Ön általi használatából fakadnak. Ha úgy dönt, hogy más weboldalakhoz is hozzá kíván férni, akkor azt csak a saját felelősségére teheti meg a többi weboldal felhasználási feltételeinek és adatvédelmi irányelvének (ha van ilyen) a figyelembe vételével. Nem vállalunk felelősséget, valamint kifejezetten elutasítunk mindennemű garanciát a harmadik fél tartalmának (harmadik fél weboldalának, szolgáltatásának, partnereinek, és ügyfeleinek) a pontosságával, megfelelőségével, használhatóságával, biztonságával, vagy (a fentiekben meghatározott) szellemi tulajdonhoz fűződő jogaival kapcsolatosan. Ön kifejezetten mentesíti az Spark Networkst valamennyi, és az összes olyan felelősség alól, amely bármely harmadik fél weboldalának az Ön általi használatából adódik.

6. Adatvédelem
A Weboldal szolgáltatásán belüli, személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkhoz kérjük, hogy nézze meg az Adatvédelmi irányelvet.

7. Tájékoztató információk; A garancia kizárása
Megpróbálunk a lehető legpontosabbak lenni. MINDAZONÁLTAL NEM VÁLLALUNK, ÉS NEM ADUNK GARANCIÁT A WEBOLDAL TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁRA, TELJESSÉGÉRE, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, NAPRAKÉSZSÉGÉRE, VAGY HIBAMENTES ÁLLAPOTÁRA. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a saját belátásunk szerint módosítsuk a tartalmat, vagy annak bármely részét, anélkül, hogy a tartalom módosítása előtt, vagy után bármilyen értesítési kötelezettségünk is lenne. A tartalom, vagy annak bármely részének Ön általi felhasználása ezáltal kizárólagosan a saját felelősségén és kötelezettségén alapul.

8. A garancia kizárásai
a. THE WEBSITE IS MADE AVAILABLE TO YOU ON AN ‘AS IS’ AND AS ‘AVAILABLE’ BASIS. Spark Networks GIVES NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: WARRANTIES OF TITLE, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT, IN RELATION TO THE WEBSITE OR THE MATERIAL. Spark Networks DOES NOT GUARANTEE THAT THE WEBSITE WILL BE FREE OF BUGS, SECURITY BREACHES, OR VIRUS ATTACKS. THE WEBSITE MAY OCCASIONALLY BE UNAVAILABLE FOR ROUTINE MAINTENANCE, UPGRADING, OR OTHER REASONS. YOU AGREE THAT Spark Networks WILL NOT BE HELD ACCOUNTABLE FOR ANY CONSEQUENCES TO YOU OR ANY THIRD PARTY THAT MAY RESULT FROM TECHNICAL PROBLEMS OF THE INTERNET, SLOW CONNECTIONS, TRAFFIC CONGESTION OR OVERLOAD OF OUR OR OTHER SERVERS. WE DO NOT WARRANT, ENDORSE OR GUARANTEE ANY CONTENT, PRODUCT, OR SERVICE THAT IS FEATURED OR ADVERTISED ON THE WEBSITE BY A THIRD PARTY.

b.  The Website is a free comparison site. To provide our service free of charge, we maintain partnerships with some of the websites we list in our rankings. WE MAY CHARGE A PLACEMENT FEE TO THOSE THIRD PARTIES THAT ARE FEATURED ON OUR WEBSITE, AND WE MAY RECEIVE FEES EACH TIME A USER CLICKS THROUGH TO ONE OR MORE SUCH PARTIES AND/OR ACTUALLY PURCHASES PRODUCTS/SERVICES THAT ARE OFFERED BY ANY OF THEM.

9. Limitation of Liability
A. A WEBOLDAL ‘AHOGY VAN’ ÉS ‘RENDELKEZÉSRE’ ÁLLÁSI ALAPON HASZNÁLHATÓ. AZ Spark Networks SEMMINEMŰ GARANCIÁT SEM AD, BELEÉRTVE EBBE A PONTOSAN MEGHATÁROZOTT, VAGY A VÉLELMEZETT GARANCIÁT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN: A JOGOSULTSÁGI, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGI GARANCIÁKAT, VALAMINT BIZONYOS CÉLOK ESETÉN ALKALMAZANDÓ GARANCIÁKAT, VALAMINT A JOGSZERŰSÉGET, A WEBOLDALLAL, VAGY AZ ANYAGGAL KAPCSOLATOSAN. AZ Spark Networks NEM AD ARRA GARANCIÁT, HOGY A WEBOLDAL HIBÁKTÓL, BIZTONSÁGI RÉSEKTŐL, VAGY VÍRUSTÁMADÁSOKTÓL MENTES. A WEBOLDAL ALKALMANKÉNT, A RENDSZERES KARBANTARTÁSOK, FRISSÍTÉSEK IDEJÉRE, VAGY ESETLEG MÁS OKOKBÓL KIFOLYÓLAG ELÉRHETETLENNÉ VÁLHAT. ÖN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY AZ Spark Networks NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMINEMŰ, ÖN FELÉ, VAGY HARMADIK FÉL FELÉ IRÁNYULÓ KÖVETKEZMÉNYÉRT, AMELY AZ INTERNET MŰSZAKI PROBLÉMÁIBÓL, A LASSÚ CSATLAKOZÁSOKBÓL, ADATFORGALMI PROBLÉMÁKBÓL, VAGY A SAJÁT, ILLETVE MÁS KISZOLGÁLÓJÁNAK A TÚLTERHELÉSÉBŐL ADÓDIK. NEM BIZTOSÍTUNK GARANCIÁT, TÁMOGATÁST, VAGY SZAVATOSSÁGOT A WEBOLDALON HARMADIK FÉL ÁLTAL REKLÁMOZOTT, VAGY HIRDETETT TARTALOMRA, TERMÉKRE, VALAMINT SZOLGÁLTATÁSRA.

B. AZ ELŐZŐEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, AZ AFFINITIAS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMINEMŰ GAZDASÁGI VESZTESÉGÉRT, (BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ELMARADT BEVÉTELT, ÜZLETI TEVÉKENYSÉGET, SZERZŐDÉSEKET, HASZNOT, VAGY AZ ELVÁRT MEGTAKARÍTÁSOKAT); BÁRMINEMŰ ÜGYFÉLKÖRRE, VAGY HÍRNÉVRE VONATKOZÓ VESZTESÉGET; BÁRMINEMŰ ADATVESZTÉST; VAGY BÁRMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VAGY KÖVETKEZMÉNYES VESZTESÉGET, AMELY ÖNNÉL, VAGY HARMADIK FÉLNÉL A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL, VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ADÓDÓAN MERÜL FEL (HACSAK AZT A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK KIFEJEZETTEN NEM TARTALMAZZÁK). AZ Spark Networks NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSŐGET SEM HARMADIK FELEK OLYAN HIVATKOZÁSAIRA, AMELYEK A WEBOLDALON TALÁLHATÓK. HA ÚGY DÖNT, HOGY HARMADIK FELEK HIVATKOZOTT OLDALAIRA LÉP, AKKOR AZT CSAK A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TESZI.

C. AZ ELŐBB EMLÍTETTEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZ Spark Networks HALMOZOTT KÖTELEZETTSÉGE BÁRMELY, ÉS AZ ÖSSZES OLYAN FELMERÜLŐ KÁR VONATKOZÁSÁBAN AZ 1.000$-OS ÖSSZEGET, AMELY EZEN FELTÉTELEK SZERINT VAGY AZON KÍVÜL MERÜLHET FEL, A MIATT, HOGY ÖN A WEBOLDALT HASZNÁLJA VAGY NEM KÉPES HASZNÁLNI.

10. . Kártérítés
Ön belegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja, és kármentesíti az Spark Networks-t, és leányvállalatainkat, az illetékes tisztségviselőinket, igazgatóinkat, alkalmazottainkat és ügynökeinket az összes kártérítési igénnyel, kárral, kötelezettséggel, veszteséggel, felelősséggel, költséggel, és kiadásokkal szemben (beleértve, de nem kizárólagosan az ésszerűnek tekintett ügyvédi díjakat), melyek a következők miatt keletkeztek: (i) az Ön általi Weboldal használatból, a Weboldal használhatatlanságából; (ii) ezen Feltételek Ön általi megszegéséből.

11. Engedményezés
A jelen Felhasználási Feltételek, egyéb jogok, és engedélyek nem ruházhatók át, valamint nem engedményezhetők másra, viszont az Spark Networks korlátozás, és az Ön értesítése nélkül másokra engedményezheti azokat.

12. Általános rendelkezések
a. A német jog szerinti eljárás a hatályos, kivéve az Egyesült Nemzetek Értékesítési Egyezményeit. A fogyasztó számára kedvezőbb szabályozásokat, és a fogyasztó illetőségi országa szerinti jogszabályokat nem lehet kizárni, az ott érvényes jogszabályok továbbra is érvényben maradnak.

b. . A saját belátásunk szerint fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a Felhasználási feltételeket bármikor megváltoztassuk. Az ilyen jellegű változások azonnal hatályba fognak lépni, és vonatkozni fognak az Ön általi jövőbeni Weboldal-használatra, amely azt is jelenti, hogy a használattal elfogadja ezeket a módosításokat.

c. Ha ezen Megállapodás bármely feltétele, vagy rendelkezése érvénytelen, jogellenes, vagy bármely joghatóság előtt végrehajthatatlan, érvénytelenség, jogellenesség, vagy végrehajthatatlanság miatt, akkor az nem lehet hatással az ezen Megállapodás többi feltételére, vagy rendelkezésére, ilyen esetben ezen feltétel, vagy rendelkezés az adott joghatóság előtt érvényét veszti.

d. Ez a Megállapodás hatályon kívül helyezi az összes korábbi megállapodást, és a továbbiakban ez a megállapodás fogja megtestesíteni a felek közötti megállapodást.

e. Ezen Feltételek bármely részéről való lemondás nem jelenti azt, hogy a szóban forgó, vagy a többi feltételről a továbbiakban vagy a későbbiekben lemondanának. Az a tény, hogy a jelen Megállapodásból eredő bármely jogot, jogorvoslatot, előnyt nem érvényesítenek, vagy később érvényesítenek, semmilyen esetben sem értelmezhető az azokról való lemondásnak. A jelen feltételek szerinti semmilyen jog, jogorvoslat, előny egyszeri, vagy részleges gyakorlása nem zárja ki azok bármilyen más módú vagy további érvényesítését, vagy bármely egyéb jog, jogorvoslat vagy előny érvényesítését.

Az Adatvédelmi irányelvünk can be viewed itt tekinthető meg..