Az alábbiakban a személyes adatoknak a www.weeklydatinginsider.com oldalon történő gyűjtéséről, kezeléséről és használatáról adunk tájékoztatást. Jelen Adatvédelmi szabályzat a Honlapra és a Honlapon kínált valamennyi szolgáltatásra vonatkozik.

A Spark Networks Services GmbH, a Honlap, valamint a Sparks Networks Services GmbH (a továbbiakban: a „Spark” vagy „mi”) tulajdonát képező egyéb honlapok üzemeltetője elkötelezett a magánélethez való jog védelme iránt, amit jelen Szabályzatban is kifejezésre juttat, továbbá tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy miként használja begyűjtött adatait és információikat, kivel osztja meg azokat és mit tesz a megóvásuk érdekében. Javasoljuk, hogy olvassa végig figyelmesen, amennyiben honlapjainkat használja, vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat.

Jelen honlapokra vonatkozó Adatvédelmi szabályzat utolsó frissítésének dátuma: 2018. május 25.

2. A Spark által gyűjtött adatok

A honlapunkon tett látogatásokat elsősorban a honlapon való tájékozódás egyszerűségéről való meggyőződés, a látogatókat különösen érdeklő területek azonosítása, valamint a honlap és a szolgáltatásaink általános fejlesztése céljából folyamatosan figyeljük.

Nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas adatokat, és nem kívánjuk az egyes látogatók személyazonosságát meghatározni, kivéve, ha önként adják meg elérhetőségüket a honlapon. Bizonyos esetekben nyilvántartásunk rögzíti az oldalunkra látogató szervezetek kilétét, és ezt az információt az adott szervezettel fennálló kapcsolatunk kezelése során – például az adott szervezetnek felkínált szolgáltatásaink fejlesztése céljából – használhatjuk fel.

A 13 évnél fiatalabb gyermekek nem tartoznak bele Szolgáltatásaink célközönségébe. Tudatosan senkitől nem gyűjtünk személyi azonosításra alkalmas adatokat, aki még nem töltötte be a 13. életévét. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 13 évnél fiatalabb felhasználótól gyűjtöttünk adatokat, azonnal intézkedünk az adatok törléséről.

E szolgáltatás céljából többféle személyes adatot gyűjtünk, kezelünk és használunk. Különböző intézkedésekkel, például álnevesítéssel és anonimizálással garantáljuk felhasználóink személyes adatainak biztonságát.
Személyes adatainak biztonsága nagyon fontos számunkra. A Spark a német és az európai adatvédelmi jogszabályok szigorú rendelkezéseit betartva jár el.

2.1 Naplófájlok

A honlapunkon tett látogatása alkalmával mindössze az úgynevezett naplófájljaira van szükségünk, és csak azokat gyűjtjük.

Alapesetben azonban az alábbi információkat tároljuk el, amikor a honlapunkra látogat:

• A számítógép IP (Internet protokoll) címe, ahonnan a látogatást kezdeményezi
• A honlap, ahonnan a honlapunkra látogat (hivatkozó oldal)
• A honlapok, amelyeket meglátogat
• A látogatás dátuma és ideje
• A böngésző típusa és beállításai
• Az operációs rendszer

Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célból, ajánlatunk optimalizálása végett értékeljük, az Ön azonosítására azonban nem használjuk fel azokat.
Ezen a honlapon a tulajdonunkban lévő és általunk üzemeltetett különböző honlapokra mutató hivatkozásokat talál. A hivatkozott oldalak adatvédelmi szabályzata eltér a jelen honlapra irányadó adatvédelmi szabályzattól, ezért javasoljuk, hogy bármilyen személyes adatának közlését megelőzően tájékozódjon az adott honlap adatvédelmi szabályzatáról.

2.2 Cookie-fájlok

Honlapunkon különböző adatgyűjtő eszközöket, például „cookie-fájlokat” használunk. A „cookie-fájlok” – vagy más néven sütik – kisméretű fájlok, melyeket azzal a céllal helyezünk el a merevlemezén, hogy segítségükkel személyre szabott szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek. Egyes funkciók kizárólag cookie-fájl használatával érhetők el. A cookie-fájlok a felhasználó érdeklődési körének megfelelő információk közlését is lehetővé teszik. A cookie-fájlok nem futtatnak programokat, és vírus sem kerül miattuk a számítógépre. A cookie-fájlok fő célja az ajánlatok személyre szabása és a szolgáltatás minél kényelmesebbé tétele.

A cookie-fájlok többsége úgynevezett munkamenet cookie (session cookie), ami azt jelenti, hogy adott munkamenet végeztével automatikusan törlődnek a merevlemezről. A cookie-fájlok egyebek mellett az adott szerveren tett korábbi látogatással, illetve a korábban igénybe vett ajánlatokkal kapcsolatos információkat tartalmaznak. A legtöbb böngésző alapbeállításként engedélyezi, Ön azonban böngészőjének átállításával le is tilthatja vagy előzetes beleegyezéshez kötheti a cookie-fájlok használatát. Tudnia kell ugyanakkor, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy minden felajánlott szolgáltatásunk zökkenőmentesen fog működni.

2.3 Google Universal Analytics

A Spark a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a „Google”) által kifejlesztett Google Analytics webanalitikai eszközt használja (a Universal Analytics funkcióval), de az „_anonymize Ip ()” bővítménnyel együtt. Ennek köszönhetően kizárólag olyan adatok kezelésére kerül sor, amelyek nem tartalmaznak magánszemélyekre való közvetlen hivatkozást.

A cookie-fájl információt generál az Ön honlaphasználatáról, melyet továbbít a Google Egyesült Államokban található szerverére, ahol az tárolásra kerül. A Google ezen információkat a honlaphasználat értékelése, a honlapon végzett tevékenységekkel kapcsolatban a honlap üzemeltetői felé történő jelentés, valamint honlapokkal és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások céljából használja fel. A Google jelentéseiben demográfiai és az érdeklődési körökkel kapcsolatos adatok is szerepelnek, melyek a reklámokra adott válaszreakciókon és a reklámozó oldalakon tett látogatásokon alapulnak. A Google ezeket az adatokat harmadik fél részére is átadhatja, amennyiben erre jogszabály kötelezi, vagy ha azokat a Google megbízásából ezen harmadik felek kezelik. A Google az Ön IP-címét a Google birtokában lévő semmilyen egyéb adattal nem kapcsolja össze. A cookie-fájlok használatát böngészőjének megfelelő beállításával letilthatja, felhívjuk rá azonban figyelmét, hogy ebben az esetben a honlapok egyes funkcióit nem feltétlenül tudja majd használni.

Lehetősége van tiltakozni ellene, hogy a Google Universal Analytics a Szolgáltatás használatával kapcsolatban Önre vonatkozó adatokat gyűjtsön és elemezzen. A Google Universal Analytics letiltásához használja a böngésző megfelelő bővítményét.
A Felhasználási feltételekkel és az Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban a következő helyeken talál bővebb tájékoztatást:

www.google.com/analytics/terms/gb.html

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

2.4 A Google DoubleClick használata

A Spark a Google remarketing eszközét használja (Google DoubleClick). Ez a technológia lehetővé teszi, hogy azokat a felhasználókat, akik korábban már ellátogattak a Spark oldalára és érdeklődést mutattak a szolgáltatás iránt, a Google partnerhálózatának tulajdonában álló oldalakon újabb reklámokkal szólítsuk meg. Ezek a reklámok eltérnek azoktól, amelyeket olyan felhasználók láthatnak, akik még nem mutattak érdeklődést a szolgáltatások iránt. A reklámok személyre szabása cookie-fájlok, vagyis a felhasználó számítógépén eltárolt kisméretű szöveges fájlok használatával valósul meg. A szöveges fájlok segítségével elemezni tudjuk felhasználói magatartását a honlapon tett látogatásai alkalmával. Az elemzés a későbbiekben célzott termékajánlást tesz lehetővé, és az érdeklődésének megfelelő hirdetéseket jeleníthetünk meg Önnek.

Ha Ön nem szeretne az érdeklődéséhez igazodó hirdetéseket látni, a https://www.google.com/settings/ads/onweb/ oldalon a beállítások konfigurálásával megtilthatja, hogy a Google ilyen célból cookie-fájlokat használjon,
https://www.google.com/settings/ads/onweb/ vagy telepítheti az ott található beépülő modult.
A böngésző beépülő modulja helyett, illetve a mobil eszközökön használt böngészőkben a „Personalized Advertising” (személyre szabott reklámok) gombbal is elvégezhető a letiltás: https://www.google.com/settings/ads.

3. Az Önt megillető jogok

Személyes adataival kapcsolatban az alábbi, írásban bármikor gyakorolható jogok illetik meg Önt.

3.1 Hozzájárulás

Amennyiben a személyes adatokat olyan célra kívánjuk felhasználni, amihez a jogszabályok alapján hozzájárulás szükséges, minden esetben kikérjük a kifejezett beleegyezését, és rögzítjük is azt. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja és/vagy tiltakozhat adatai további felhasználása ellen. A hozzájárulás visszavonásához, illetve tiltakozása jelzéséhez elegendő egy e-mailt küldenie az info@weeklydatinginsider.com címre.

3.2 Az Önt megillető jogok

Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog magában foglalja a Spark azon kötelezettségét, hogy „az adatkezelésről tisztességes tájékoztatást” nyújtson, jellemzően adatvédelmi tájékoztató formájában. Hangsúlyozza az átláthatóság fontosságát a személyes adatok felhasználása terén.

Hozzáférési jog

A hozzáférési jog alapján tájékoztatást kérhet a Sparktól személyes adatait illetően. Ezen belül: a) tájékoztatást kérhet azzal kapcsolatban, hogy kezelik-e személyes adatait, b) ha igen, adataihoz hozzáférést, illetve azokról másolatot kérhet, valamint c) további információt igényelhet az adatok kezeléséről.

A helyesbítéshez való jog

Megkérheti a Sparkot, hogy javítsa ki az esetlegesen pontatlanul rögzített személyes adatait, ha pedig úgy találja, hogy a Spark által tárolt adatai nem aktuálisak vagy hiányosak, a kiegészítésüket is kérheti.

A törlés/elfelejtés kéréséhez való jog

A törléshez való jog alapján megkérheti a Sparkot, hogy távolítsa el vagy törölje személyes adatait a rendszeréből, hogy harmadik felek ne férhessenek hozzá azokhoz.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján felszólíthatja a Sparkot, hogy hagyjon fel személyes adatai kezelésével, ugyanakkor a Spark továbbra is tárolhatja az adatokat.

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog alapján megkérheti a Sparkot, hogy adatait strukturált, általánosan használt és gépi olvasásra alkalmas formában bocsássa rendelkezésre, hogy – igény esetén – akadálytalanul továbbításra kerülhessenek másik adatkezelő részére.

A tiltakozás joga

A tiltakozás jogával élve megakadályozhatja, hogy a Spark folytassa személyes adatai kezelését, amennyiben az adatkezelésnek nincs megfelelő jogalapja.

Az automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok

Tiltakozhat adatai automatizált kezelése ellen, amennyiben az így hozott döntések joghatással járnak, vagy lényeges módon érintik Önt.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Hozzájárulását bármikor, egyszerűen visszavonhatja.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga

Amennyiben kérésére nem reagálunk egy hónapon belül, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál és bírósági jogorvoslatért folyamodhat.

3.3 Az adatkezelés jogszerűsége

A Spark a 6. cikk 1. pontjának (a) és (f) alpontja alapján kezeli személyes adatait, melyekben ez áll:

„a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez“, valamint

„f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.“

Amennyiben a személyes adatokat olyan célra kívánjuk felhasználni, amihez a jogszabályok alapján hozzájárulás szükséges, minden esetben kikérjük a kifejezett beleegyezését, és rögzítjük is azt.

5. További tájékoztatás

Ha további tájékoztatásra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeinken:

Berlin 2018. május